Knjigovodske storitve

 • vodenje glavne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • obračun plač,
 • sestavljanje poročila o plačah za potrebe ZPIZ,
 • sestavljanje poročil, o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tem osebam zaoddajo dohodninske napovedi,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije, SURS,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,


Poleg tega v celoti urejamo zaposlovanje tujcev, urejamo delovno dokumentacijo,  ter ostala dela po naročilu stranke.

Davčno in poslovno svetovanje

Individualno in diskretno obravnavamo vaša vprašanja, ter skozi celotno poslovno leto spremljamo vaše poslovanje in svetujemo, kar je za vas nabolj ugodno.

 Elektronske izvršbe

Opravimo celoten postopek izvršbe.